За нас


Обучението и възпитанието на деца с различни психо-физически, емоционални и интелектуални нарушения
 е проблем, който обществото е разрешавало по различни начини през годините на своето обществено историческо развитие. Хуманността към тези лица, разбирането на техните трудности и проблеми, свързани с нормалното им съществуване, винаги и била белег за цивилизованост и достигната степен на обществено развитие. Промените, които настъпиха в специалното образование през последните години, внесоха нови тенденции в организационно-функционалната му структура. Политическите, икономическите, социалните, институционалните и управленски параментри и на тези промени дадоха нов прочит на изисванията към грижите за обучението, възпитанието и социализацията на деца и ученици със специални образователни потребности. Това даде предпоставка за възникването на Ресурсните центрове.

Центърът е държавно обслужващо звено към Министерството на образованието, младежта и науката на територията на София област. Подпомага успешното интегриране на децата и учениците със специални образователни потребности в общообразователна среда, изпитващи затруднения при усвояването на учебното съдържание и постигането на държавното образователно изискване за съответния клас или група.РЦ – София област е един от 28-те такива, открит със Заповед номер РД14-180/13.09.2006 на министъра на образованието и науката Даниел Вълчев.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook4k
Facebook
Follow by Email
Google+
http://rcsfobl.bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81">