Екип

Е К И П   Н А   Р Е Г И О Н А Л Е Н   Ц Е Н Т Ъ Р – С О Ф И Я   О Б Л А С Т


Екипът ни се състои от високо квалифицирани специалисти в сферата на специалното образование, психология и интеграция на ученици със специални образователни потребности. Директорът на Ресурсен център – София област ръководи и контролира цялостната дейност на ресурсните учители и другите специалисти в центъра.

ДИРЕКТОР: Клара Павлова Милошева

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР:


Десислава Райкова Джурова-Алексиева – Координатор на Регионален екип

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК:

 

Росен Константинов Величков

МОБИЛЕН ЕКИП - 1

Десислава Райкова Джурова – старши ресурсен учител

Люба Пенчева Петкова – психолог

 

Нешка Радкова Михлюзова Координатор на сектор ресурсно подпомагане и логопед

МОБИЛЕН ЕКИП - 2

Василена Николова Василева – клиничен психолог

Мая Илиева Мартева – логопед

Борислава Димитрова Гърчева – ресурсен учител

 

Старши ресурсни учители:

Валентина Кирилова Илкова

Валентина Йорданова Добрева

Димка Иванова Георгиева

Ефросима Павлова Николова

Зорка Величкова Доинска

 

Иванка Павлова Лазарова

Илияна Емилова Стрелкова

Стефка Цанова Клюнчева

Цветанка Димитрова Лобутова

 

РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ

Албена Русланова Атанасова

Василка Маринова Георгиева

Вероника Веселинова Велева

Елка Крумова Йовчева

Йоана Петрова Ненова

Калина Великова Иванова

Камелия Стефанова Михайлова

 

Кремена Панайотова Зърбаш

Кристина Димитрова Окманова

Мариета Ивова Николова

Мая Еленкова Истаткова

Мирела Кирилова Величкова

ПСИХОЛОЗИ

Галя Илиева Николова-Занкова

Даниела Димитрова Василева

Мариета Стефанова Стоянова

Милена Живкова Славкова

Десислава Василева Димитрова

Мария Иванова Иванова

Жанета Стефанова Думова

ЛОГОПЕДИ

Десислава Николова Миткова

Димитринка Антонова Бантова

Елена Любомирова Иванова

 

Йорданка Илиева Атанасова

Мая Илиева Мартева

Нешка Радкова Михлюзова

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕХНИЧЕСКА СЛУЖБА

Първолета Велчева Василева

КАСИЕР

Теодора Милчова Минекова

ШОФЬОР

ХИГИЕНИСТ

Цветанка Илиева Георгиева

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook4k
Facebook
Follow by Email
Google+
http://rcsfobl.bg/%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BF">