Екип

Е К И П   Н А   Р Е Г И О Н А Л Е Н   Ц Е Н Т Ъ Р – С О Ф И Я   О Б Л А С Т


Екипът ни се състои от високо квалифицирани специалисти в сферата на специалното образование, психология и интеграция на ученици със специални образователни потребности. Директорът на Ресурсен център – София област ръководи и контролира цялостната дейност на ресурсните учители и другите специалисти в центъра.

ДИРЕКТОР: Клара Павлова Милошева

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР:


Десислава Райкова Джурова-Алексиева – Координатор на Регионален екип

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК:

 

Росен Константинов Величков

МОБИЛЕН ЕКИП - 1

Десислава Райкова Джурова – старши ресурсен учител

Люба Пенчева Петкова – психолог

 

Свобода Николаева Цонкова – логопед

МОБИЛЕН ЕКИП - 2

Василена Николова Василева – клиничен психолог

Мая Илиева Мартева – логопед

Борислава Димитрова Гърчева – Координатор сектор ресурсно подпомагане и ресурсен учител

 

Старши ресурсни учители:

Валентина Кирилова Илкова

Валентина Йорданова Добрева

Димка Иванова Георгиева

Ефросима Павлова Николова

Зорка Величкова Доинска

 

Иванка Павлова Лазарова

Илияна Емилова Стрелкова

Цветанка Димитрова Лобутова

 

РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ

Албена Русланова Стоянова

Ани Иванова Айтова-Гелева

Анна Вангелова Налджиева-Паскалева

Василка Маринова Георгиева

Вероника Веселинова Велева

Веселина Михайлова Веселинова

 

 

Калина Великова Иванова

Кремена Панайотова Зърбаш

Кристина Димитрова Окманова

Мариета Ивова Николова

Мая Еленкова Истаткова

Иванина Николаева Коцева

 

ПСИХОЛОЗИ

Красимира Василева Цъклева

Даниела Димитрова Василева

Мариета Стефанова Стоянова

Милена Живкова Славкова

Десислава Василева Димитрова

Мария Иванова Иванова

Жанета Стефанова Думова

ЛОГОПЕДИ

Десислава Николова Миткова

Димитринка Антонова Бантова

Елена Любомирова Иванова

Мирела Кирилова Величкова

 

Галя Илиева Николова-Занкова

Живка Тодорова Георгиева-Недева

Йоана Петрова Ненова

Йорданка Илиева Атанасова

 

АСД

Анастасия Чавдарова Антова

ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕХНИЧЕСКА СЛУЖБА

Първолета Велчева Василева

КАСИЕР

Теодора Милчова Минекова

ШОФЬОР

Атанас Георгиев Асенов

ХИГИЕНИСТ

Цветанка Илиева Георгиева

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook4k
Facebook
Follow by Email
Google+
http://rcsfobl.bg/%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BF">